חֲבַש

חֲבַש
חֲבַשch. sam(חבשto tie), to imprison. Y.B. Bath.V, end, 15b חַבְשִׁין ליה ought to be put in prison.Part. pass. חֲבִיש closely packed. Ḥull.52a כל דח׳ חיישינן Ar. (Var. חביט, ed. דלא משריק יש בווכ׳) whatever is closely packed (e. g. wheat) is liable to cause injury to an animal falling upon it. Ithpa. אִתְחַבֵּש to be imprisoned. Lev. R. s. 30 אתח׳ בפילקי he was put in prison; Pesik. Ulkaḥ., p. 182a> אִיחַבַּש Ar. (ed. אתייהב).

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”